کاربرد استیل استنلس

آبان 26, 1401

لوله استیل استنلس 316

لوله استیل استنلس 316 این آلیاژ جزو استیل استنلس آستینتی هستند. اما با افزودن مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی آنها بهبود می یابد. به ویژه با […]
شهریور 28, 1401

کاربرد استیل استنلس در نیروگاه

کاربرد استیل استنلس در نیروگاه استیل استنلس از گروه فلزات است همه آنها آلیاژهایی هستند که در آنها آهن با کربن و عناصر مختلف ترکیب می […]
شهریور 10, 1401

نقش استیل استنلس در محیط های پزشکی

استیل استنلس در محیط های پزشکی صنعت مراقبت های بهداشتی در مورد مواد استفاده برای ایجاد ابزار، تجهیزات، ذخیره سازی، لوله کشی، و سایر اجزایی که […]
شهریور 7, 1401

نقش استیل استنلس در صنایع شیمیایی

استفاده استیل استنلس در صنایع شیمیایی صنعت شیمیایی بسیار لازم به کنترل ها و گواهینامه های جامع می باشد. به دست آوردن ظروفی که حداکثر کیفیت […]
۰۲۱۶۶۳۹۰۹۸۸