قیمت ورق استیل نسوز

parallax background

ورق استیل نسوز

انواع ورق های استیل 309, 310, 321
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران

قیمت روز ورق نسوز استیل در بازار تهران


تماس باما: 02166390988 , 02166390898 , 02166390889

 
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3ورق نسوز استیل چیست ؟

ورق استیل نسوز چیست؟

 

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28

 

 

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 150,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 309 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 153,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 183,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 181,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 182,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 310S نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 187,000 تومان 1399/08/28

محصول ابعاد وزن وضعیت قیمت تاریخ
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 100*200 cm 15.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 125*250 cm 24.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1 میل 150*300 cm 35.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 100*200 cm 18.7 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 125*250 cm 29.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.2 میل 150*300 cm 42.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 100*200 cm 23.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 125*250 cm 36.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 1.5 میل 150*300 cm 52.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 100*200 cm 31.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 125*250 cm 48.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2 میل 150*300 cm 70.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 100*200 cm 39.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 125*250 cm 60.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 2.5 میل 150*300 cm 87.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 100*200 cm 46.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 125*250 cm 73.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 3 میل 150*300 cm 105.3 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 100*200 cm 62.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 125*250 cm 97.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 4 میل 150*300 cm 140.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 100*200 cm 78.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 125*250 cm 121.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 5 میل 150*300 cm 175.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 100*200 cm 93.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 125*250 cm 146.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 6 میل 150*300 cm 210.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 100*200 cm 109.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 125*250 cm 170.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 7 میل 150*300 cm 245.7 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 100*200 cm 124.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 125*250 cm 195.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 8 میل 150*300 cm 280.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 100*200 cm 140.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 125*250 cm 219.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 9 میل 150*300 cm 315.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 100*200 cm 156.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 125*250 cm 243.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 10 میل 150*300 cm 351.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 100*200 cm 187.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 125*250 cm 292.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 12 میل 150*300 cm 421.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 100*200 cm 234.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 125*250 cm 365.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 15 میل 150*300 cm 526.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 100*200 cm 312.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 125*250 cm 487.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 20 میل 150*300 cm 702.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 100*200 cm 390.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 125*250 cm 609.4 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 25 میل 150*300 cm 877.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 100*200 cm 468.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 125*250 cm 731.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 30 میل 150*300 cm 1053.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 100*200 cm 546.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 125*250 cm 853.1 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 35 میل 150*300 cm 1228.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 100*200 cm 624.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 125*250 cm 975.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 40 میل 150*300 cm 1404.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 100*200 cm 702.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 125*250 cm 1096.9 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 45 میل 150*300 cm 1579.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 100*200 cm 780.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 125*250 cm 1218.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 50 میل 150*300 cm 1755.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 100*200 cm 858.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 125*250 cm 1340.6 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 55 میل 150*300 cm 1930.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 100*200 cm 936.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 125*250 cm 1462.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 60 میل 150*300 cm 2106.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 100*200 cm 1092.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 125*250 cm 1706.2 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 70 میل 150*300 cm 2457.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 100*200 cm 1248.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 125*250 cm 1950.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 80 میل 150*300 cm 2808.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 100*200 cm 1404.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 125*250 cm 2193.8 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 90 میل 150*300 cm 3159.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 100*200 cm 1560.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 125*250 cm 2437.5 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28
ورق استیل 321 نسوز 100 میل 150*300 cm 3510.0 کیلو موجود 80,000 تومان 1399/08/28

 

 

کانال تلگرام