parallax background

پروفیل استیل

انواع قوطی و پروفیل های استیل 304, 201
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران

قیمت روز پروفیل استیل در بازار استیل تهران


تماس باما: 02166390988 , 02166390898 , 02166390889

 
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3قوطی و پروفیل استیل چیست ؟

پروفیل استیل چیست ؟

پروفیل استیل مقطع توخالی به شکل مربع یا مستطیل است یکی از پرکاربردترین متریال در ساخت سازه ها و مصارف پروفیل استیل دکوراتیو است. به پروفیل استیل قوطی استیل هم می گویند. پروفیل استیل در مواردی که مقاومت به زنگ زدن و خوردگی باشد بیشترین استفاده را دارد. فرایند تولید پروفیل تبدیل ورق فولادی به روش نورد سرد به محصول نهایی با شکل و اندازه های مختلف می باشد. جهت مطالعه بیشتر به پروفیل استیل چیست مراجعه نمایید.

آلیاژهای قوطی استیل به سه دسته پرمصرف تقسیم میشوند

  • پروفیل استیل 201 در ساخت قفسه و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  • پروفیل استیل 304 در مکانهایی که خورندگی متوسط دارد استفاده می شود.
  • پروفیل استیل 316 در محیط هایی که خورندگی بالایی دارد استفاده می شود که در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.
جهت مطالعه بیشتر به پروفیل استیل چیست مراجعه نمایید.
 

محصول ضخامت آلیاژ وزن موجودی قیمت بروزرسانی
پروفیل استیل 10*20 cm 0.8 mm 201 2.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*10 cm 0.9 mm 201 1.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 0.9 mm 201 3.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 0.9 mm 201 4.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 0.9 mm 201 5.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*20 cm 1 mm 201 2.8 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*10 cm 1.2 mm 201 2.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*20 cm 1.2 mm 201 3.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 1.2 mm 201 4.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 1.2 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 1.2 mm 201 6.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*20 cm 1.5 mm 201 4.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 1.5 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 1.5 mm 201 7.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 1.5 mm 201 8.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 0.8 mm 201 3.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 0.8 mm 201 3.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 0.8 mm 201 4.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 0.9 mm 201 3.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 0.9 mm 201 4.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 0.9 mm 201 5.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1 mm 201 3.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1 mm 201 4.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1.2 mm 201 4.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1.2 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1.2 mm 201 6.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1.5 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1.5 mm 201 7.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1.5 mm 201 8.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 2 mm 201 7.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 2 mm 201 9.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 2 mm 201 11.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 0.8 mm 201 4.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 0.9 mm 201 5.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1 mm 201 5.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1.2 mm 201 6.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 1.2 mm 201 10.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1.5 mm 201 8.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 1.5 mm 201 12.6 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 2 mm 201 11.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 2 mm 201 16.8 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.6 mm 201 4.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.7 mm 201 5.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.8 mm 201 6.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.9 mm 201 6.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1 mm 201 7.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1 mm 201 9.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1.2 mm 201 9.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1.2 mm 201 11.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 1.2 mm 201 13.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1.5 mm 201 11.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1.5 mm 201 14.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 1.5 mm 201 16.8 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 2 mm 201 15.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 2 mm 201 18.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 2 mm 201 22.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 1.2 mm 201 11.2 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 1.2 mm 201 16.8 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 1.5 mm 201 14.0 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 1.5 mm 201 21.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 2 mm 201 18.7 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 2 mm 201 28.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 1.2 mm 201 13.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 1.5 mm 201 16.8 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 2 mm 201 22.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 1.2 mm 201 22.5 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 1.5 mm 201 28.1 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 2 mm 201 37.4 کیلو موجود 78,000 تومان 1399/08/28

محصول ضخامت آلیاژ وزن موجودی قیمت بروزرسانی
پروفیل استیل 10*20 cm 0.8 mm 304 2.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*10 cm 0.9 mm 304 1.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 0.9 mm 304 3.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 0.9 mm 304 4.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 0.9 mm 304 5.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*60 cm 0.9 mm 304 5.9 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*20 cm 1 mm 304 2.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*10 cm 1.2 mm 304 2.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*20 cm 1.2 mm 304 3.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 1.2 mm 304 4.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 1.2 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 1.2 mm 304 6.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*60 cm 1.2 mm 304 7.9 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*30 cm 1.5 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*40 cm 1.5 mm 304 7.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*50 cm 1.5 mm 304 8.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 10*60 cm 1.5 mm 304 9.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 0.8 mm 304 3.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 0.8 mm 304 3.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 0.8 mm 304 4.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 0.9 mm 304 3.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 0.9 mm 304 4.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 0.9 mm 304 5.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1 mm 304 3.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1 mm 304 4.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1.2 mm 304 4.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1.2 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1.2 mm 304 6.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 1.5 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 1.5 mm 304 7.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 1.5 mm 304 8.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*20 cm 2 mm 304 7.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*30 cm 2 mm 304 9.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 20*40 cm 2 mm 304 11.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 0.8 mm 304 4.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 0.9 mm 304 5.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1 mm 304 5.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1.2 mm 304 6.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 1.2 mm 304 10.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 1.5 mm 304 8.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 1.5 mm 304 12.6 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*30 cm 2 mm 304 11.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 30*60 cm 2 mm 304 16.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.6 mm 304 4.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.7 mm 304 5.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.8 mm 304 6.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 0.9 mm 304 6.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1 mm 304 7.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1 mm 304 9.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1.2 mm 304 9.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1.2 mm 304 11.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 1.2 mm 304 13.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 1.5 mm 304 11.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 1.5 mm 304 14.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 1.5 mm 304 16.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*40 cm 2 mm 304 15.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*60 cm 2 mm 304 18.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 40*80 cm 2 mm 304 22.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 1.2 mm 304 11.2 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 1.2 mm 304 16.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 1.5 mm 304 14.0 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 1.5 mm 304 21.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*50 cm 2 mm 304 18.7 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 50*100 cm 2 mm 304 28.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 1.2 mm 304 13.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 1.5 mm 304 16.8 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 60*60 cm 2 mm 304 22.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 1.2 mm 304 22.5 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 1.5 mm 304 28.1 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28
پروفیل استیل 100*100 cm 2 mm 304 37.4 کیلو موجود 115,000 تومان 1399/08/28

کانال تلگرام