parallax background

پروفیل استیل

انواع قوطی و پروفیل های استیل 304, 201
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران

قیمت روز پروفیل استیل در بازار استیل تهران


تماس باما: 02166390988 , 02166390898 , 02166390889

 
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3قوطی و پروفیل استیل چیست ؟

پروفیل استیل چیست ؟

پروفیل استیل مقطع توخالی به شکل مربع یا مستطیل است یکی از پرکاربردترین متریال در ساخت سازه ها و مصارف پروفیل استیل دکوراتیو است. به پروفیل استیل قوطی استیل هم می گویند. پروفیل استیل در مواردی که مقاومت به زنگ زدن و خوردگی باشد بیشترین استفاده را دارد. فرایند تولید پروفیل تبدیل ورق فولادی به روش نورد سرد به محصول نهایی با شکل و اندازه های مختلف می باشد. جهت مطالعه بیشتر به پروفیل استیل چیست مراجعه نمایید.

آلیاژهای قوطی استیل به سه دسته پرمصرف تقسیم میشوند

  • پروفیل استیل 201 در ساخت قفسه و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  • پروفیل استیل 304 در مکانهایی که خورندگی متوسط دارد استفاده می شود.
  • پروفیل استیل 316 در محیط هایی که خورندگی بالایی دارد استفاده می شود که در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.
جهت مطالعه بیشتر به پروفیل استیل چیست مراجعه نمایید.
 

محصولضخامتآلیاژوزنموجودیقیمتبروزرسانی
پروفیل استیل 10*20 cm0.8 mm2012.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*10 cm0.9 mm2011.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm0.9 mm2013.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm0.9 mm2014.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm0.9 mm2015.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*20 cm1 mm2012.8 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*10 cm1.2 mm2012.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*20 cm1.2 mm2013.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm1.2 mm2014.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm1.2 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm1.2 mm2016.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*20 cm1.5 mm2014.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm1.5 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm1.5 mm2017.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm1.5 mm2018.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm0.8 mm2013.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm0.8 mm2013.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm0.8 mm2014.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm0.9 mm2013.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm0.9 mm2014.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm0.9 mm2015.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1 mm2013.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1 mm2014.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1.2 mm2014.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1.2 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1.2 mm2016.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1.5 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1.5 mm2017.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1.5 mm2018.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm2 mm2017.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm2 mm2019.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm2 mm20111.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm0.8 mm2014.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm0.9 mm2015.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1 mm2015.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1.2 mm2016.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm1.2 mm20110.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1.5 mm2018.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm1.5 mm20112.6 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm2 mm20111.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm2 mm20116.8 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.6 mm2014.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.7 mm2015.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.8 mm2016.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.9 mm2016.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1 mm2017.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1 mm2019.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1.2 mm2019.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1.2 mm20111.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm1.2 mm20113.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1.5 mm20111.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1.5 mm20114.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm1.5 mm20116.8 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm2 mm20115.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm2 mm20118.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm2 mm20122.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm1.2 mm20111.2 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm1.2 mm20116.8 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm1.5 mm20114.0 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm1.5 mm20121.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm2 mm20118.7 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm2 mm20128.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm1.2 mm20113.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm1.5 mm20116.8 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm2 mm20122.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm1.2 mm20122.5 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm1.5 mm20128.1 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm2 mm20137.4 کیلوموجود30,500 تومان1398/11/27

محصولضخامتآلیاژوزنموجودیقیمتبروزرسانی
پروفیل استیل 10*20 cm0.8 mm3042.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*10 cm0.9 mm3041.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm0.9 mm3043.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm0.9 mm3044.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm0.9 mm3045.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*60 cm0.9 mm3045.9 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*20 cm1 mm3042.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*10 cm1.2 mm3042.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*20 cm1.2 mm3043.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm1.2 mm3044.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm1.2 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm1.2 mm3046.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*60 cm1.2 mm3047.9 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*30 cm1.5 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*40 cm1.5 mm3047.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*50 cm1.5 mm3048.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 10*60 cm1.5 mm3049.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm0.8 mm3043.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm0.8 mm3043.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm0.8 mm3044.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm0.9 mm3043.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm0.9 mm3044.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm0.9 mm3045.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1 mm3043.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1 mm3044.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1.2 mm3044.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1.2 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1.2 mm3046.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm1.5 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm1.5 mm3047.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm1.5 mm3048.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*20 cm2 mm3047.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*30 cm2 mm3049.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 20*40 cm2 mm30411.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm0.8 mm3044.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm0.9 mm3045.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1 mm3045.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1.2 mm3046.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm1.2 mm30410.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm1.5 mm3048.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm1.5 mm30412.6 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*30 cm2 mm30411.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 30*60 cm2 mm30416.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.6 mm3044.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.7 mm3045.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.8 mm3046.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm0.9 mm3046.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1 mm3047.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1 mm3049.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1.2 mm3049.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1.2 mm30411.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm1.2 mm30413.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm1.5 mm30411.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm1.5 mm30414.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm1.5 mm30416.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*40 cm2 mm30415.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*60 cm2 mm30418.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 40*80 cm2 mm30422.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm1.2 mm30411.2 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm1.2 mm30416.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm1.5 mm30414.0 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm1.5 mm30421.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*50 cm2 mm30418.7 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 50*100 cm2 mm30428.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm1.2 mm30413.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm1.5 mm30416.8 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 60*60 cm2 mm30422.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm1.2 mm30422.5 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm1.5 mm30428.1 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27
پروفیل استیل 100*100 cm2 mm30437.4 کیلوموجود40,000 تومان1398/11/27

کانال تلگرام