اسفند 24, 1398
افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل واردات استیل آمریکای جنوبی و برزیل باعث افزایش قیمت استیل شد. به گزارش Fast markets قیمت واردات استیل در آمریکای […]
اسفند 17, 1398
افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل تولیدکنندگان استیل بر اجرای بند232 که شامل افزایش قیمت استیل است پافشاری می کنند. در هفته ای که گذشت روز پنج […]
اسفند 10, 1398
کاهش شدید قیمت استیل چین

کاهش شدید قیمت استیل چین

کاهش شدید قیمت استیل چین انستیتوی استیل آمریکا دوباره از دادگاه عالی خواست تا در بخش 232 مداخله کند. انستیتوی استیل آمریکا (Alls) بار دیگر از […]
اسفند 1, 1398
کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا

کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا

کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا بازار استیل چین در هفته گذشته از شیوع ویروس کرونا راکد مانده است. معاملات پراکنده استیل باعث شده است […]
دی 18, 1398
اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است.

اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است.

اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است. منابعی در فست مارکت گفتند: که افزایش تنش بین آمریکا و ایران بر اشتها […]
دی 11, 1398
قیمت استیل روند صعودی دارد

قیمت استیل روند صعودی دارد

قیمت استیل روند صعودی دارد استیل به دلیل پایان سال تقاضای کمی دارد ولی قیمت استیل تخت در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در حال […]
آذر 26, 1398
مسائل سیاسی وجه مثبتی برای استیل اندونزی

مسائل سیاسی وجه مثبتی برای استیل اندونزی

مسائل سیاسی وجه مثبتی برای استیل اندونزی انتخاب دوباره رئیس جمهور فاعلی اندونزی, جوکو ویدوودو برای یک دوره 5 ساله دوم باعث شده که در شرایط […]
آبان 12, 1398
کاهش قیمت استیل برزیل

کاهش قیمت استیل برزیل

کاهش قیمت استیل برزیل تولید کنندگان استیل برزیل در اثر ضعف تقاضا از افزایش قیمت ها ناکام مانده اند. قیمت استیل برزیل در ماه گذشته علی […]
کانال تلگرام