مهر 10, 1401

کاربرد استیل استنلس در سازه کلپی ها

سازه کلپی ها کانال فورث و کلاید کانالی است که در سال 1790 افتتاح شد که از مرکز اسکاتلند عبور می کند این کانال 56 کیلومتر […]
مرداد 25, 1401

نقش استیل استنلس در پل ها و ریل ها چیست

استیل در پل ها و ریل ها تاریخچه پل ها 1. پل های آهنی آهن در قرن شانزدهم در اروپا برای ساخت توپ و ماشین آلات […]
۰۲۱۶۶۳۹۰۹۸۸