مهر 6, 1401

کاربرد استیل استنلس در ساختمان کرایسلر

Chrysler Building ساختمان کرایسلر مدیر صنعت خودروی آمریکا والتر پرسی کرایسلر معماری به نام ویلیام ون آلن را برای طراحی آسمان خراش به سبک ارت دکو […]
۰۲۱۶۶۳۹۰۹۸۸