اردیبهشت 7, 1399
امید به بازار استیل بازگشت

امید به بازار استیل بازگشت

امید به بازار استیل بازگشت به لطف پروژه های محرک بخش تقاضا, تولید استیل چین بعد از رکود ناشی از کروناویروس, مجددا به حالت اولیه باز […]
اسفند 17, 1398
افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل تولیدکنندگان استیل بر اجرای بند232 که شامل افزایش قیمت استیل است پافشاری می کنند. در هفته ای که گذشت روز پنج […]
کانال تلگرام