اردیبهشت 16, 1399
استیل چین نگران ظرفیت جدید تولید

استیل چین نگران ظرفیت جدید تولید

استیل چین نگران ظرفیت جدید تولید کارخانه بائو استیل چین در گزارش سالانه ۲۰۱۹ خود اخیرا اظهار کرد بازار استیل چین سال ۲۰۲۰ از جانب مازاد […]
دی 18, 1398
اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است.

اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است.

اشتهای خریداران استیل آسیایی در تنش آمریکا و ایران افزایش یافته است. منابعی در فست مارکت گفتند: که افزایش تنش بین آمریکا و ایران بر اشتها […]
کانال تلگرام