مارس 16, 2020
تولید استیل خام چین افزایش یافت

تولید استیل خام چین افزایش یافت

تولید استیل خام چین افزایش یافت بر اساس دفتر ملی آماری NBS بازده تولید استیل خام چین در دوماهه اول سال با وجود گسترش کرونا ویروس […]
مارس 14, 2020
افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل واردات استیل آمریکای جنوبی و برزیل باعث افزایش قیمت استیل شد. به گزارش Fast markets قیمت واردات استیل در آمریکای […]
مارس 11, 2020
ویروس کرونا تجارت را قفل کرده است

ویروس کرونا استیل را قفل کرده است

ویروس کرونا استیل را قفل کرده است به گزارش Fastmarkets منطقه قرنطینه کرونا ویروس در ایتالیا منجر به کاهش فعالیت تجاری در حدود صفر شده و […]
مارس 7, 2020
افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل تولیدکنندگان استیل بر اجرای بند232 که شامل افزایش قیمت استیل است پافشاری می کنند. در هفته ای که گذشت روز پنج […]
فوریه 29, 2020
کاهش شدید قیمت استیل چین

کاهش شدید قیمت استیل چین

کاهش شدید قیمت استیل چین انستیتوی استیل آمریکا دوباره از دادگاه عالی خواست تا در بخش 232 مداخله کند. انستیتوی استیل آمریکا (Alls) بار دیگر از […]
فوریه 26, 2020
استیل چین و اثرات کرونا ویروس

استیل چین و اثرات کرونا ویروس

استیل چین و اثرات کرونا ویروس صنعت استیل چین با کرونا ویروس در تولید و فروش استیل با مشکلاتی روبرو شده است. که تا کنون حدود […]
فوریه 20, 2020
کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا

کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا

کاهش قیمت استیل چین با ویروس کرونا بازار استیل چین در هفته گذشته از شیوع ویروس کرونا راکد مانده است. معاملات پراکنده استیل باعث شده است […]
فوریه 19, 2020
افزایش قیمت ورق استیل برزیل

افزایش قیمت ورق استیل برزیل

افزایش قیمت ورق استیل برزیل در ماه گذشته فروش استیل تخت 5.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشت. بنا به گزارشی رئیس جمهور ایندا, […]
فوریه 18, 2020
افزایش قیمت استیل

افزایش قیمت استیل

افزایش قیمت استیل تولیدکنندگان میلگرد استیل و سیم استیل به دلیل افزایش قیمت ضایعات استیل ترکیه قیمت استیل را هم افزایش دادند. در اوایل ماه یک […]
کانال تلگرام