مارس 14, 2020
افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل

افزایش قیمت استیل با واردات استیل واردات استیل آمریکای جنوبی و برزیل باعث افزایش قیمت استیل شد. به گزارش Fast markets قیمت واردات استیل در آمریکای […]
مارس 7, 2020
افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل

افت یا خیز قیمت استیل تولیدکنندگان استیل بر اجرای بند232 که شامل افزایش قیمت استیل است پافشاری می کنند. در هفته ای که گذشت روز پنج […]
ژانویه 25, 2020
قیمت واردات استیل در آمریکا ثابت است

قیمت واردات استیل در آمریکا ثابت است

قیمت واردات استیل در آمریکا ثابت است بیشتر قیمت های واردات استیل مسطح در آمریکای جنوبی ثابت مانده است. در حالی که بیشتر شرکت های حمل […]
کانال تلگرام